PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA

Funkcja Inżyniera (nadzór inwestycyjny, rozliczanie finansowe inwestycji) według wymogów PHARE/FIDIC, PZP/FIDIC

L.p.

Zamawiający

Nazwa inwestycji

Wartość inwestycji

Data wykonania

1.

Spółka Wodna Miedwie-Południe

Ochrona jakości wód jeziora Miedwie budowa systemu oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminach Warnice i Przelewice

1,89 mln EUR

2000-2002

2

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom na obszarze powiatów Świnoujście, Police i miasta Szczecin oraz niemieckich powiatów: Ostvorpommern, Uecker-Randow i miasta Greisfwald- Państwowa Straż Pożarna – I etap. Rozbudowa i modernizacja budynków Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

26,3 mln PLN

2001-2005

3

Gmina Dobra Szczecińska

Kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Dobra

2,9 mln EUR

1996-2004

4

Komendant  Wojewódzki

Policji w Szczecinie

Modernizacja budynków Regionalnego Centrum Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

3,1 mln EUR

2001-2005

5

Starosta Powiatu Kamieńskiego

Kamień Pomorski

Modernizacja drogi 41106 Międzywodzie -  Wolin

2 mln Euro/12 mln PLN

2001-2004

6

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom na obszarze powiatów Świnoujście, Police i miasta Szczecin oraz niemieckich powiatów: Ostvorpommern, Uecker-Randow i miasta Greisfwald- Państwowa Straż Pożarna – II etap. Budowa Budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

2 mln EUR/16mln PLN

2002-2005

7

Gmina Police

Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w Gminie Police – Etap I

21,7 mln PLN

2004-2006

8

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Remont elewacji zewnętrznej i konserwacja detali architektonicznych oraz wymiana wind w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie”

358 tys. EUR

2003-2006

9

Gmina Przelewice

Botaniczne Centrum Badawczo – Wdrożeniowe w Przelewicach

21mln PLN

2003-2006

10

Gmina Kobylanka

„Ścieżka edukacyjna Jeziora Miedwie w miejscowościach Morzyczyn i Zieleniewo”

235 tys. EUR

2003-2006

11

Gmina Miejska Szczecinek

Aktywizacja rozwoju gospodarczego regionu szczecineckiego I etap

18mln PLN

2004-2006

12

Urząd Miasta Białogard

Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki w m. Białogard

21mln PLN

2004-2007

13

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Modernizacja 4 budynków Muzeum Narodowego w Szczecinie

7,8 mln PLN

2005-2007

14

Urząd Miasta Nowogard

Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Nowogardzie

0,8mln PLN

2005-2006

15

Gmina Police

Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w Gminie Police – Etap II

16 mln PLN

2005-2006

16

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, Nowy Targ

Oczyszczanie ścieków na Podhalu

21 mln EUR

2006-2010

17

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Modernizacja i restauracja  Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

4,5 mln PLN

2005-2006

18

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Remont i renowacja elewacji dziedzińca menniczego  Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

1,8 mln PLN

2006-2007

18

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Renowacja elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

2,5 mln PLN

2006-2007

20

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Pod Krużgankami – nowa scena na  Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

0,9 mln PLN

2006-2007

21

Województwo Zachodniopomorskie

Modernizacja drogi 122 odcinek droga krajowa 31 do m. Banie

9,01mln PLN

2005

22

Województwo Zachodniopomorskie

Modernizacja drogi 108, odcinek droga krajowa 3 do m. Golczewo

12,64 mln PLN

2005

23

Województwo Zachodniopomorskie

Budowa ronda w Gryficach

1,81 mln PLN

2005-2006

24

Teatr Polski w Szczecinie

Modernizacja budynku Teatru Polskiego w Szczecinie

3,5 mln PLN

2005-2006

25

Parafia p.w. św. Jakuba w Szczecinie

Rewaloryzacja i modernizacja Kościoła katedralnego Pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie

14,6 mln PLN

2005-2008

27

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile

Uzbrojenie w urządzenia oczyszczające 16 wylotów kanalizacji deszczowej w Pile do rzeki Gwdy

4,1 mln PLN

2005-2006

28

Zakłady Przetwórstwa Tworzyw EKO-PET

Budowa Zakładu Recyklingu Odpadów PET w Kędzierzynie - Koźlu

31 mln PLN

2006-2008

29

Bank PKO BP SA

Budowa Hotelu SPORTING w Szczecinie

11,5 mln PLN

2005-2006

30

Bank PKO BP SA

Budowa Hotelu SPORTING w Łodzi

15 mln PLN

2005-2006

31

Starostwo Powiatowe w Policach

Przebudowa drogi powiatowej nr 0611 Z Dobra - Bartoszewo

2 mln PLN

2006-2007

32

Urząd Miasta Nowogard

Budowa wodociągu Nowogard - Ostrzeszów

1,8mln PLN

2006-2007

Dalej - Przygotowanie dokumentów przetargowych

Design downloaded from free website templates.