Partnerzy

Proksen Sp. z o.o.
www.proksen.pl

OTS-IP Sp. z o.o.
www.ots-ip.pl

Inwestprojekt Śląsk
www.inwestprojekt.slask.pl

Eko-Inwest S.A.
www.eko-inwest.com.pl

Eko Verbum Sp. z o.o.
www.ekoverbum.pl

Transell
www.transell.pl

Kontakt
an image
Dom Inżynierski
PROMIS S.A.

ul. Stoisława 2,
70-223 Szczecin
Email: promis@promis-sa.pl

tel/fax: (91) 488-99-06
tel/fax: (91) 812-22-38
W 1994 roku powstała firma F.U.H. "PROMIS" Julian Pietrołaj, która na początku 2001 roku została przekształcona w spółkę akcyjną Dom Inżynierski - PROMIS S.A.. Firmę tworzy zespół sześciu stałych pracowników oraz szerokie grono współpracowników, specjalizujących się w różnorodnych dziedzinach, takich jak prawo, finanse, budownictwo, projektowanie, elektryka, informatyka.
Dom Inżynierski PROMIS S.A. ma w swoim dorobku liczne opracowania koncepcji technicznych systemów kanalizacji, biznes plany, studia wykonalności, analizy techniczne, ekonomiczne i finansowe, oceny oddziaływania na środowisko, projekty techniczne, dokumentacje przetargowe wykonywane w oparciu o warunki FIDIC oraz wnioski o dofinansowanie całości przedsięwzięcia. We wszystkich instytucjach współfinansujących różne inwestycje (w tym fundusz PHARE CBC, PHARE SSG, Fundusz Spójności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ekofundusz oraz ZPORR) dokumenty opracowywane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską znajdowały uznanie oraz aprobatę.
Gwarancją wysokiego poziomu pracy jest osobiste zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie kadry Domu Inżynierskiego w realizacji zadań. Do zadań szczegółowych zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów w zakresie prawa, finansów oraz doświadczonych inżynierów do nadzorów inwestycyjnych. Realizujemy rozmaite projekty na ternie całego kraju. Nasza praca na rzecz inwestorów prywatnych i państwowych, zyskała pozytywne oceny i przyczyniła się do zorganizowania źródeł finansowania oraz sprawnego i fachowego wykonania zadań. Powierzone zadania wykonujemy w krótkich terminach i po umiarkowanych cenach. Polecamy swoje usługi i gwarantujemy rzetelność w realizacji zadań.

mgr inż. Urszula Głod - Prezes Zarządu

mgr inż. Aleksandra Kopcewicz - Wiceprezes Zarządu

mgr Alicja Rusiecka - Wiceprezes Zarządu

Design downloaded from free website templates.