Oferta w skrócie
  • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie
  • analizy ekonomiczne
  • ocena kosztów
  • opracowanie koncepcji technicznych
Kontakt
an image
Dom Inżynierski
PROMIS S.A.

ul. Stoisława 2,
70-223 Szczecin
Email: promis@promis-sa.pl

tel/fax: (91) 488-99-06
tel/fax: (91) 812-22-38

Na życzenie potencjalnych Inwestorów bezpłatnie wykonujemy wstępne oceny kosztów przedsięwzięcia, określamy wstępnie czas trwania przygotowania dokumentów, procedury przetargowej i realizacji inwestycji.

Na zlecenie opracowujemy koncepcje techniczno-technologiczne lub wspólnie z Inwestorem dokonujemy wyboru firmy projektowej.

Na bazie uzyskanych danych technicznych opracowujemy analizy ekonomiczne przedsięwzięcia w których określamy opłacalność, przepływy finansowe oraz typowe wskaźniki ekonomiczne inwestycji (business plan), a także oceniamy możliwości uzyskania kredytowania z różnych instytucji finansowych.

Przygotowujemy i prowadzimy organizacyjnie przetargi według przepisów Ustawy o Zamówieniach Publicznych lub wymogów instytucji międzynarodowych np. PHARE.

Prowadzimy powiernictwo inwestycyjne w pełnym okresie realizacji, od oceny dokumentacji techniczno-budowlanej do odbiorów pogwarancyjnych obiektów.

Pełnimy funkcje Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktowymi Dla Robót Inżynieryjno - Budowlanych FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils (Międzynarodowa Federacja Inżynierów-Konsultantów)).

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi bieżącymi oraz zakończonymi realizacjami co pozwoli Państwu jeszcze lepiej zapoznać się z zakresem oferowanych usług.

Design downloaded from free website templates.