OPRACOWANE STUDIA WYKONALNOŚCI I WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

Studia Wykonalności i wnioski o dofinansowanie z funduszu PHARE CBC Polska-Niemcy, PHARE Spójność Społeczno – Gospodarcza, ISPA, Fundusz Spójności oraz funduszy strukturalnych w ramach ZPORR, INTERREG, SPO-WKP, RPO WZ, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja Przejścia Granicznego Lubieszyn - Linken.
2. Budowa kompleksowego systemu kanalizacji w Gminie Dobra.
3. Budowa kompleksowego systemu kanalizacji w Stepnica.
4. Budowa  systemu kanalizacji Lubiatowo, gminy Warnice i Przelewice.
5. Budowa kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Maszewo.
6. Modernizacja drogi 41106 Międzywodzie-Wolin.
7. Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom na obszarze powiatów Świnoujście, Police i miasta
    Szczecin oraz niemieckich powiatów:Ostvorpommern, Uecker-Randow i miasta Greisfwald.

8. Centrum Edukacji Ekologicznej Agenda 21 w Przelewicach
9. Analizy ekonomiczne drogi nr 6, odcinek Goleniów-Nowogard.
10. Iński Park Krajobrazowy- system kanalizacji sanitarnej.
11. Regionalne centrum techniczno-laboratoryjne kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
12. Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w Gminie Police
13. Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom na obszarze powiatów Świnoujście, Police
      i miasta Szczecin oraz niemieckich powiatów: Ostvorpommern, Uecker-Randow i miasta Greisfwald - etap II.

14. Budowa Europejskiego Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej.
15. Botaniczne Centrum Badawczo – Wdrożeniowe w Przelewicach.
16. Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w Gminie Police – etap II
17. Rozbudowa systemu zbiórki odpadów problemowych w Szczecinie.
18. Budowa wodociągów w gminie Trzebiatów.
19. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mrzeżynie.
20. Przebudowa skrzyżowania al. Piastów i ul. Ku Słońcu w Szczecinie.
21. System placówek Policji w obszarze przygranicznym województwa zachodniopomorskiego.
22. Budowa ciągu pieszo-rowerowego al. Wojska Polskiego w Szczecinie.
23. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Trzebiatowie.
24. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Białogardzie-aneks.
25. Modernizacja al. Wojska Polskiego w Szczecinie – Etap I.
26. Budowa kanalizacji sanitarnej w Darłówku.
27. Remont budynku Muzeum Regionalnego w Szczecinku
28. Remont elewacji i modernizacja budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie.
29. Gospodarka ściekowa gmin  Pojezierza Drawskiego - aneks.
30. Masterplan gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Police.
31. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Białogard.
32. Budowa flotylli lodołamaczy – Minister Środowiska.
33. Regionalne Centrum Transplantologii – dostosowanie infrastruktury Szpitala Zdunowo.
34. Budowa kompostowni dla m. Lęborka.
35. Rozbudowa szpitala MSW w Szczecinie.
36. Aktywizacja rozwoju regionu szczecineckiego.
37. Modernizacja szpitala wojewódzkiego w Gryficach.
38. Wyposażenie szpitala powiatowego w Sławnie.
39. Rewaloryzacja katedry p.w.św. Jakuba Apostoła w Szczecinie.
40. Program rozwoju lokalnego miasta i gminy Polanów.
41. Program rozwoju lokalnego gminy Będzino.
42. Program rozwoju lokalnego miasta i gminy Złocieniec.
43. Program rozwoju lokalnego miasta i gminy Łobez.
44. Program rozwoju lokalnego miasta i gminy Czaplinek.
45. Modernizacja drogi powiatowej 0914 Z.
46. Budowa obiektów sportowych gimnazjum w Białogardzie.
47. Budowa obiektów sportowych gimnazjum w Czaplinku.
48. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żydowie.
49. Budowa sieci wodociągowej w Żydowie.
50. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mścicach.
51. Modernizacja pawilonów szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.
52. Termomodernizacja pawilonów szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.
53. Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Będzino.
54. Wniosek do inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA „Modernizacja dróg lokalnych w mieście Nowe Warpno”.
55. Wniosek do inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA „Rozwój infrastruktury transportowej
      w rejonie przygranicznym w gminie Dobra”.

56. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych z PFRON w gminie Dobra.
57. Wniosek do Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej o dofinansowanie remontu szkoły w Dołujach gmina Dobra.
58. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach 2000 w Gminie Dębno.
59. Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie.
60. Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala Zdunowo wraz z dostosowaniem oddziałów
      chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych.

61. Program Rozwoju Inwestycyjnego Szpitala Powiatowego w Barlinku.
62. Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Dalej - Weryfikacje prawidłowości sporządzenia

Design downloaded from free website templates.