PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA

Funkcja Inżyniera (nadzór inwestycyjny, rozliczanie finansowe inwestycji) według wymogów PHARE/FIDIC, PZP/FIDIC

Lp. Zamawiający Nazwa inwestycji Wartość inwestycji Data wykonania

1

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Bydgoszcz

Bydgoski system wodny i kanalizacyjny

48 mln EUR

2006-nadal

2

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie

198 mln PLN

2008-nadal

3

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie

Rozbudowa części środkowej budynku głównego Szpitala Zdunowo wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych

82 mln PLN

2008-nadal

4

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi

44,5 mln PLN

2008-nadal

5

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie

Modernizacja systemu cieplno-energetycznego wraz ze źródłem ciepła Szpitala w Szczecinie Zdunowie

27,3 mln PLN

2010-nadal

6

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

47,8 mln PLN

2009-nadal

7

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. Gliwice

Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach

8 mln EUR

2008-nadal

8

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie

34,8 mln PLN

2010-nadal

9

Gmina Miasto Szczecin

Budowa Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie przy ul. Szafera

 

2009-nadal

Dalej - Przygotowanie dokumentów przetargowych

Design downloaded from free website templates.